• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915
วางระบบชิลเลอร์

ABSOLUTE Chiller วางระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม | แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.

รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชิลเลอร์อุตสาหกรรม            บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชิลเลอร์ (Chiller) แบรนด์ ABSOLUTE เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี มีความชำนาญในการออกแบบระบบชิลเลอร์ วางระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม รับซ่อมระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม ติดตั้งชิลเลอร์ระบบทำความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ABSOLUTE Heat Pump ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และซ่อมบำรุง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ     […]

Read More
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบครบวงจร www.advancethermosolution.com โดย บริษัท แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ออกแบบ ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ www.advancethermosolution.com เว็บไซต์ผู้นำเรื่องระบบแลกเปลี่ยนความร้อน – ความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ และการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา          เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) ของ บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ใช้หลักการทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES