• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915

Tag Archives: ติดตั้งเครื่องทำความเย็นห้องเย็น

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

เครื่องทำความเย็นโรงงานสำคัญอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ประโยชน์ของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม 

เครื่องทำความเย็นในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบโรงงาน เครื่องทำความเย็นยังเป็นสิ่งจำเป็นและครอบคลุมการทำงานหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง เครื่องปรับอากาศอากาศในอาคาร หรือเครื่องปรับอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเป็นระบบทำความเย็นทั้งสิ้น  ระบบทำความเย็นไม่เพียงแต่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการทำงานของมนุษย์ หรือช่วยให้เครื่องจักรไม่ร้อนเกินไปในการทำงาน ระบบทำความเย็นยังช่วยลดและรักษาอุณหภูมิที่พอเหมาะแก่วัตถุดิบ หรือเพื่อเก็บรักษาสินค้าบางชนิดได้อีกด้วย 

ติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ข้อดีในการติดตั้งเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมต่างๆ 

1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นจึงมีหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิเพื่อให้อาหารยังคงสภาพเดิม และส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยคุณภาพการผลิตที่เหมือนเพิ่งผลิตใหม่ๆ สินค้าที่เราพบเห็นได้ทั่วไปที่มักใช้เครื่องทำความเย็นในการเก็บรักษาอุณหภูมิได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม อาหารที่มีส่วนประสบของกะทิ […] Continue Reading    

สนใจติดต่อ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.รับเหมางานระบบโรงงาน.com siamsandne.brandexdirectory.com

   

ประโยชน์ของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรม  เครื่องทำความเย็นในโรงงานและอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบโรงงาน เครื่องทำความเย็นยังเป็นสิ่งจำเป็นและครอบคลุมการทำงานหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่ ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง เครื่องปรับอากาศอากาศในอาคาร หรือเครื่องปรับอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเป็นระบบทำความเย็นทั้งสิ้น  ระบบทำความเย็นไม่เพียงแต่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการทำงานของมนุษย์ หรือช่วยให้เครื่องจักรไม่ร้อนเกินไปในการทำงาน ระบบทำความเย็นยังช่วยลดและรักษาอุณหภูมิที่พอเหมาะแก่วัตถุดิบ หรือเพื่อเก็บรักษาสินค้าบางชนิดได้อีกด้วย  ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ข้อดีในการติดตั้งเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมต่างๆ  1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นจึงมีหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิเพื่อให้อาหารยังคงสภาพเดิม และส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยคุณภาพการผลิตที่เหมือนเพิ่งผลิตใหม่ๆ สินค้าที่เราพบเห็นได้ทั่วไปที่มักใช้เครื่องทำความเย็นในการเก็บรักษาอุณหภูมิได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไอศกรีม อาหารที่มีส่วนประสบของกะทิ […] Continue Reading     สนใจติดต่อ บริษัท สยาม […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

สถานที่อับอากาศคืออะไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับทำงานในที่อับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ รับทำงานในที่อับอากาศ สถานที่อับอากาศ มีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Confined Space คือสถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด การระบายอากาศน้อย อาจเป็นที่สะสมของสารเคมีและสารพิษ  และทำให้ไม่สะดวกต่อการทำงาน สถานที่อับอากาศ เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน บ่อบำบัด ท่อ เตา หรือสถานที่ใดก็ตามที่มีบรรยากาศไม่ปลอดภัยหรือบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ โดยการทำงานในที่อับอากาศสามารถแบ่งได้ดังนี้  ที่อับอากาศที่มีออกซิเจนน้อยเกินไป หรือสถานที่นั้นถูกแทนที่ด้วยก๊าซชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ทำให้เป็นอันตรายต่อการหายใจและผู้ปฏิบัติงานได้ […] Continue Reading […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

3 ข้อสำคัญในการก่อสร้างโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้ | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างโรงงาน สามารถทำได้โดยหลักวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความแตกต่างจากอาคารหรือบ้านเรือน เนื่องจากโรงงานต้องมีระบบที่ซับซ้อนมากว่าอาคารหรือบ้านเรือนนั่นเอง ดังนั้นแล้วการก่อสร้างจึงต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงงานโดยเฉพาะ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ 3 องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการควรรู้ในการก่อสร้างโรงงาน 1. ออกแบบให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน สำหรับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความคล้ายกับการสร้างบ้านเรือนในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด เช่น โรงงานด้านเคมีภัณฑ์ก็ต้องการในเรื่องของการป้องกันสารเคมีในการทำงาน การระบายอากาศที่ได้ประสิทธิภาพ […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.รับเหมางานระบบโรงงาน.com siamsandne.brandexdirectory.com […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานให้ได้มาตรฐาน | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

หลักการทำงานของไฟฟ้าเพื่อการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานที่ดี ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน   ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนล้วนต้องการไฟฟ้าในการใช้งาน แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าหลักการส่งจ่ายไฟนั้นแตกต่างกันออกไป ยิ่งสถานที่ใหญ่ขึ้น การทำงานมากขึ้น ความซับซ้อนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าก็มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน เนื่องด้วยการใช้งานที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่มากกว่า […] Continue Reading     สนใจติดต่อ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.รับเหมางานระบบโรงงาน.com […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานดีอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อดีของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ               ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือ Air Conditioning System คือระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับสภาวะนั้นๆ  เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมี เพื่อระบายอากาศและบำบัดอากาศภายในโรงงานไม่ให้มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ระบบระบายอากาศไม่เพียงแค่ใช้กับที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงงาน อาคาร โกดังสินค้า คลังสินค้า ซึ่งคุณสมบัติอื่นๆ ของระบบปรับอากาศมีดังนี้   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   คุณสมบัติอันหลากหลายของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำให้อากาศดีขึ้น ระบบปรับอากาศช่วยในการกำจัดมลภาวะ สิ่งแปลกปลอมภายในอากาศได้ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหืด ทั้งนี้ต้องหมั่นทำความสะอาดตัวกรองอากาศอย่างเป็นประจำด้วยเช่นกัน    […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

วิธีการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อควรพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร         ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากขนย้ายบ้าน หรืออาคารสำนักงาน เพราะต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หากไม่รอบคอบหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรอาจทำงานผิดปกติและอาจเกิดความเสียหายได้ การออกแบบ วางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่อื่น ควรทำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพ และให้เครื่องจักรยังคงใช้งานได้คงเดิม งานขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรมีดังนี้ การจัดเตรียมพื้นที่ พื้นที่ในการวางเครื่องจักรควรมีความสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ      การวางเครื่องจักร ควรเว้นมีพื้นที่รอบๆสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเพื่อให้คนงานสามารถเข้าทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การควบคุมเครื่องจักร ปุ่มในการควบคุมเครื่องจักรต้องอยู่ในที่ปลอดภัย ควรติดตั้งในที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  ระบบไฟฟ้า ในงานย้ายและติดตั้งเครื่องจักร […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ปัจจัยพื้นฐานในการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน                 โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ ดังนั้นแล้วการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพละกำลังสูง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางระบบไฟฟ้า และให้ไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอในการใช้งาน จึงควรใส่ใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัย แล้วปัจจัยใดบ้างที่เราต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เราขอสรุปออกมาสั้นๆได้ดังนี้    ระบบไฟฟ้าโรงงาน     ความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ในการวางระบบโดยวิศวกรรมเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร จะมีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลได้ในอนาคต    […]

Read More
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

งานระบบสุขาภิบาลสำคัญอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบสุขาภิบาลคืออะไร          ระบบสุขาภิบาล เป็นการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการเดินท่อในการจัดการระบบระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการฝังปลอกร้อยท่อ ในพื้น-คาน การทำช่องเปิดในผนัง หรือการเดินท่อผ่านช่องท่อ เพื่อให้ระบบการไหลของน้ำในอาคาร-โรงงานเป็นไปได้อย่างสะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัย หรือโครงสร้างของโรงงาน ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม    ติดตั้งระบบสุขาภิบาล                     ระบบสุขาภิบาลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ ระบบน้ำดี (Cold water pipe system)  […]

Read More

ออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ เครื่องทำความเย็น ห้องเย็น โดย บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ  ระบบระบายอากาศ เครื่องทำความเย็น ห้องเย็น พร้อมระบบไฟฟ้า และการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรม          บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ ของยี่ห้อ แคเรียร์ (CARRIER) และ โตชิบา (TOSHIBA) รวมไปจนถึงบริการติดตั้ง บริการเช็คและตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES