• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915
จำหน่ายแมคคานิคอลซีล

ส่วนประกอบของแมคคานิคอลซีล | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.

อุปกรณ์และการทำงานของแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals)   แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) หรือ แม็คซีล ซีลป้องกันการรั่วไหลของน้ำที่บริเวณคอเพลาของปั๊ม มักใช้กับปั๊มน้ำประเภทต่างๆทั้งในอุตสาหกรรม และโรงงาน ลักษณะเด่นของแมคคานิคอล ซีล มีความแข็งแรงคงทน ทนต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิได้ดี มีอายุการใช้งานยาวนาน มีประสิทธิภาพในการกันซึมรั่วของของเหลวได้เป็นอย่างดี ในการทำงานของแมคคานิคอลซีล ยังไม่ทำให้เพลาเสียหายอีกด้วย  แมคคานิคอลซีล ส่วนประกอบที่สำคัญของแมคคานิคอลซีลมีดังนี้  ● หน้าสัมผัสของแมคคานิคอลซีล The primary sealing surfaces ถือเป็นส่วนสำคัญของแมคคานิคอล ซีล เป็นวัสดุที่มีลักษณะแข็ง […]

Read More

คาปาซิเตอร์ ตัวเก็บประจุ มีกี่แบบอะไรบ้าง โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

คาปาซิเตอร์ (capacitor) มีกี่แบบอะไรบ้าง         ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บางครั้งเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ แต่ละชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้ 1. ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ (Fixed Capacitor) คือ ตัวเก็บประจุที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ […]

Read More

ป้องกันการรั่วไหลของปั๊มน้ำด้วยแมคคานิคอล ซีล โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

ป้องกันการรั่วไหลของปั๊มน้ำด้วยแมคคานิคอล (Mechanical Seal)        ปัญหาการรั่วไหลในอุตสาหกรรม ถือเป็นปัญหาสำคัญที่เราควรคำนึงถึง นอกจากมูลค่าที่เราจะต้องเสียไปกับปริมานการรั่วไหลแล้ว การรั่วไหลบางชนิด อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดเป็นมาตรฐานสากล สำหรับอุปกรณ์กันรั่วในอุตสาหกรรมหนัก เพื่อให้การออกแบบนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน        ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ Mechanical Seal เพื่อยืดอายุการใช้งาน และอุปกรณ์กันรั่วซึมอุตสาหกรรม การรั่วซึมของปั๊มน้ำอุตสาหกรรมทุกประเภท แมคคานิคอลซีล Mechanical Seal ออกแบบ และแก้ไขปัญหารั่วซึม […]

Read More

หน้าที่ของคาปาซิเตอร์ (capacitor) โดย ซี.ซี.เอ็ม. เซอร์วิส หจก.

คาปาซิเตอร์ (capacitor)          ตัวเก็บประจุ หรือ คาปาซิเตอร์ (capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน บ้างเรียกตัวเก็บประจุนี้ว่า คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักล้างกันหรือทำงานร่วมกันในวงจรต่าง ๆ เป็นหนึ่งในสามชิ้นส่วนวงจรเชิงเส้นแบบพาสซีฟที่ประกอบขึ้นเป็นวงจรไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าใช้ตัวเก็บประจุเป็นชุดหลายตัวเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง ให้กับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า แคปแบงค์ (Cap Bank) ตัวเก็บประจุบางชนิดในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ เช่น ตัวเก็บประจุยิ่งยวด […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES