• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915

จำหน่ายปั๊มระบบน้ำเสีย และอุปกรณ์ระบบน้ำเสีย โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

จำหน่ายปั๊มระบบน้ำเสีย และอุปกรณ์ระบบน้ำเสีย         ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจำวัดนของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้หมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัยต่างๆ และพื้นที่เกษตรกรรม จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเข้มข้นผสมอยู่ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน […] Continue Reading สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ patpat.brandexdirectory.com www.thaipumpindustry.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย […]

Read More

การเลือกใช้ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม         ปัจจุบันปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนเราอย่างมาก เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค งานอุตสาหกรรม การเกษตร คมนาคม ตลอดจนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม ที่ดีให้กับมนุษย์ ซึ่งเครื่องปั๊มน้ำในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้พลังงานจาก แหล่งธรรมชาติมาเป็น การใช้พลังงานจากไอน้ำ จากเครื่องยนต์ และที่นิยมกันมากคือ การใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน         ปั๊มน้ำ หรือ เครื่องสูบน้ำ (water pump) มีหน้าที่ในการช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลวเพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือในระยะทางที่ไกลออกไป โดย ปั้มน้ำ เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มแรงดันของน้ำ […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES