• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915

บริการออกแบบ เดินท่อสตีมอุตสาหกรรม | ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริการออกแบบรับเดินระบบท่อสตีมพร้อมติดตั้งระบบท่อสตีมและงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบท่อแรงดัน รวมถึงงานซ่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบท่ออุตสาหกรรมโดยช่างผู้ชำนาญ ด้านงานเชื่อมประกอบงานท่อโดยตรง รับออกแบบ และติดตั้งงานเดินท่ออุตสาหกรรมทุกประเภท – Utility Piping Work – Process Piping Work – Sanitary Piping work   บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด     […]

Read More

ระบบกำจัดฝุ่น คืออะไร | ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์

 รับออกแบบ และผลิตติดตั้ง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม      ระบบกำจัดฝุ่น เป็นที่นิยมใช้การอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่มีฝุ่น อาทิเช่น อุตสาหกรรมกสนผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมเจียระไนและขัดผัวโลหะต่างๆ  เป็นต้น      บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ กำจัด รับออกแบบ และผลิตติดตั้ง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Dust collector) ที่ใช้ชุดกรองฝุ่นแบบผ้ากรองชนิดใช้การดักจับทุกประเภทการใช้งาน และระบบท่อลมดูดฝุ่น ระบบกำจัด และควบคุมฝุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ตามความต้องการของลูกค้า […]

Read More

รับออกแบบและติดตั้งงานเดินท่ออุตสาหกรรมทุกประเภทโดย บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและติดตั้งงานเดินท่ออุตสาหกรรมทุกประเภทโดย บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้นำด้านวิศวกรรมงานวางระบบท่ออุตสาหกรรม งานวางท่อสาธารณูปโภค ติดตั้งท่อทำความเย็น ติดตั้งท่อน้ำร้อน ติดตั้งระบบท่อดักท์ในโรงงาน ติดตั้งระบบท่อหม้อไอน้ำ ติดตั้งระบบท่ออุตสาหกรรม รับติดตั้งท่อสตีม ซึ่งบริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ลูกค้าของบริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES