• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915

งานเชื่อมประกอบโลหะ คืออะไร และมีกี่รูปแบบ โดย แอคเซ็ป หจก.

บริการเชื่อมประกอบตู้โลหะ บริการรับเชื่อมโลหะทุกชนิด         การเชื่อมโลหะ คือ วิธีหรือกระบวนที่ทำให้เหล็ก โลหะ 2 ชิ้นขึ้นไป เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ หรือรวมตัวเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการให้ความร้อนทำให้ชิ้นงานหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือการเติมลวดเชื่อมเพื่อให้ประสานกัน วิธีการเชื่อมโลหะสามารถแบ่งออกได้ดังนี้         1. การเชื่อมแบบแก๊ส เป็นการหลอมเหลวโลหะ โดยการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีน ซึ่งเป็นแก๊สออกซิเจนและแก๊สเชื้อเพลิง ในส่วนของอุณหภูมิการเผาไหม้นั้น จะให้ความร้อนสูง 3200°C เป็นการเชื่อมที่ไม่มีเขม่าหรือควัน     […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES