• info@brandexdirectory.com
  • 02-320-5915

ระบบไฮดรอลิคสำคัญอย่างไร | เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค บจก.

อุปกรณ์ไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคสำคัญอย่างไร | เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค บจก.

admin / April 28, 2021

ระบบไฮดรอลิคคืออะไร

ระบบไฮดรอลิคเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังโดยใช้น้ำหรือของเหลว ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งกำลัง เพื่อเปลี่ยนกำลังไหลของของเหลวให้เป็นพลังงานกล โดยในปัจจุบันระบบไฮดรอลิคเป็นที่นิยมในการใช้งานลักษณะต่างๆ โดยใช้ระบบไฮดรอลิคในเครื่องจักรกลในสายพานการผลิต เช่น เส้นทางการลำเลียงสินค้า อุปกรณ์ยกและขนย้าย เครื่องฉีดพลาสติก เส้นทางลำเลียงแบบลูกลิ้งในอุตสาหกรรม เครื่องจักรการเกษตร ลิฟท์แบบไฮดรอลิค 

สายไฮดรอลิค

สายไฮดรอลิก

 

บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด ผู้ให้จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค ข้อต่อสายไฮดรอลิค ข้อต่อไฮดรอลิคสแตนเลส หัวสายไฮดรอลิค สายไฮดรอลิคประกอบเสร็จ เครื่องอัดสายไฮดรอลิค เกจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิค จําหน่ายข้อต่อไฮดรอลิคทุกชนิด รับอัดสาย อุปกรณ์ข้อต่อลม เครื่องวัดความดัน […] Continue Reading

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
http://www.kandp-hydraulic.com
kandphydraulic.brandexdirectory.com

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES